Zhejiang University

Zhejiang Team

Team: Zhejiang University

Location: China

Members: Chong Zeng, Jiongchi Yu, Yufei Wu, Yi Chen, Zihan Yang, Xingjian Qian

Advisors: Zeke Wang, Jianhai Chen