University of Science and Technology

Team china science logo

Team china science photo


Team: University of Science and Technology

Location: China

Members: Zitan Liu, Bowen Zhang, Yeqi Huang, Youyi Zhan, Dinglan Peng, Minfan Zhao

Advisors:Prof. Hong An, Jingheng Deng