Tsinghua University

Tsinghua Team

Team: Tsinghua University

Location: China

Members: Mingshu Zhai, Zeyu Song, Kaiyuan Rong, Yanyu Ren, Yuxi Zhu, Juncheng Cao

Advisors: Jidong Zhai, Wentao Han