Tsinghua University

Team: Tsinghua University

Location: China

Members: Jiaao He, Shengqi Chen, Liyan Zheng, Kezhao Huang, Chenggang Zhao, Chen Zhang

,

Advisors: Jidong Zhai