ShanghaiTech University

ShanghaiTech University Team

Team: Geek Pie_

Location: China

Members: Yiwei Yang(Captain), Yuhao Song, Haoyi Wu, Ziyue Yang, Feiran Qin, Siyuan Zhang

Advisors: Shu Yin, Yindong Zhang