ShanghaiTech University

ShanghaiTech University Team

Team: Geek Pie_

Location: China

Members: Jiajun Cheng, Feiran Qin, Zecheng Li, Cheng Peng, Zike Xu, Dinghao Cheng

Advisors: Shu Yin, Yindong Zhang