Nanyang Technological University

NTU Team


Team: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Tan Jia Qing, Duong Ngoc Yen, Aurelio Jethro Prahara, Do Xuan Long, Wang Di, Yang Shenghao

Advisor: Prof. Lee Bu-Sung

Social: @realntuhpc