National Tsinghua University

Tsinghua Team

Team: National Tsinghua University

Location: Taiwan

Members: Tzu-Wen Wang, Wen-Yuan Huang, Chan-Yu Mou, Li-Yuan Chiang, Yi-Cheng Hsiao, Cheng-Hsun Chang

Advisors: Jerry Chou, En-Te Lin