Nanyang Technological University


Team: Nanyang Technological University

Location: Singapore

Members: Chen Zhiwei, Goh Puay Hiang, Li Shanlan, Shen Youlin, Yang Shenghao, Zhang Shengjing

Advisor: Bu-Sung Lee

Social: @realntuhpc