NCNU - National Chi Nan University


NCNU Team

University: National Chi Nan University

Location: Taiwan

Members: Joycelyn Jing-Wen Chen, Phoebe Yi-Chun Liu, Angela Hui-Yu Tien, Julie Pin-Chu Chien, Johnson Yu-Shung Liu, Joann Ming-Yi Hsiao, Emma Huang Pei-Shin, Marvin Yan-Fu Lin, Ruby Jia-Zhen Li

Coach: Aaron Solomon