Valkyrie - National Cheng Kung University


Valkyrie Team

University: National Cheng Kung University ‚Äč

Location: Taiwan

Members: Yu Yuan Huang,Jin Huan Xue, En Wei Wu, Wei An Chen, Yin Chuan Chao, Ching Han Su

Coaches: Chao-Chin Li, Prof. Chi-Chuan Hwang