THU-1 - TsingHua University


THU-1 Team

University: TsingHua University ‚Äč

Location: China

Members: Teng Ma, Shaonan Ma, Chengying Huan, Shuke Wang

Coach: Kang Chen